C9 Sneaky Ăn Double Kill Chất Nhất Sự Nghiệp, Khi 13000 Máu Cho'Gath Gặp Draven Trên Stream,