Tướng mới Ornn có thể Snipe, lên tốc đánh, Cowsep Hốt Penta - Bản tin lol 777