Khi các thánh NÉ thì phải gọi là ĐỈNH - LMHT (Dodge League of Legends)