[Tiêu Điểm Tướng] GIÁO VIÊN, nỗi sợ mang tên cung bọ cạp