Tạ Thị Faker 0/7 mà vẫn troll Huni cười đau cả ruột :). Đoạn kết không nhặt được mồm