Từ Vladimir đồng đoàn tới thách đấu khác nhau như thế nào ?