Xuất hiện thánh cầm Lee Sin đi mid giết người bằng thời gian - Thiên An