[Tiêu Điểm Tướng] GẤU ,nỗi khiếp sợ của các đấng mày râu