[LOL] Faker vừa uống nước vừa né skill,hot girl hàn stream..😅