Bò giống Siêu thịt - Bò siêu thịt, nuôi tại ba tri, LH: 0934764948