Bán bò nọc giống Brahman 20 tháng tuổi (Mã-01), nuôi tại ba tri, bến tre. LH: 093 476 49