Faker lại tha chết đối thủ, 100 triệu Donate cho nữ streamer - bản tin lol 777