Thêm 1 con trâu nữa trong URF - FAKER Solo Kill - LMHT mới nhất #23