[bay ga rung] tiếng chim quốc đấu chuẩn, tỷ lệ bẫy thành công cao