Liên Khúc nhạc Trịnh Công Sơn - LSX 2005 [part 1/2]