Xót thương vợ ra đi , chồng không có tiền mua quan tài ,và bỏ lại hai con thơ dại