Chàng trai di lam từ thiện vô tình gặp lại bạn thân trong trai giam tâm thần - Tin xôn xao