Cười đau bụng khi Cowsep đánh giá Faker, Marin - Các Pro tha mạng đối thủ - Bản tin LOl 777