face to face - july 18, 2013 part 1/4 (bayaw, inagaw ni ateng bugaw)