PewPew xiaolin Viruss khi làm Talk Show cười đau bụng, ỉa chảy vãi cả đoái =))