Fan cuồng tặng tiền để được nói chuyện "bẩn" với nữ Streamer xinh đẹp - Series Liên Minh ngáo