ဘာသာျခားမ်ားသိသင့္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ကုရ္အာန္က်မ္းအေၾကာင္း(၁)