[ Phốt ] Pewpew càng ngày càng nhạt | Pewpew vong ơn bội nghĩa | Hưng Hại Não