Ban bo giong sieu thit, giới thiệu các giống bò siêu thịt phổ biến hiện nay (sưu tầm)