Cận cảnh bò nọc Angus phèn phối giống, nuôi tại Huyện ba tri, Tỉnh Bến tre. LH: 0934764948