Một rìu ~ một lít : Đây là cách Draven hốt chiến công đầu