TOP 5 vị tướng là HUNG THẦN ở rank đồng đoàn nhưng là TÉP RIU trong mắt thách đấu