Kỷ thuật phối giống bò #002, Bò nọc Angus phèn, nuôi tại Huyện ba tri, Tỉnh Bến tre. LH: 0934764948