Vừa biết vợ bệnh ung thư giai đoạn cuối chồng ngay lập tức đòi ly hôn , nhưng đến khi ra tòa ...