Ronop rời khỏi FFQ | Và sự thật mà ít người biết | Hưng Hại Não