Phiên tòa cuối cùng xử Minh Béo trở về nước vào ngày 22/12 - Tin xôn xao