Khi Hot Girl LMHT chơi SP hỗ trợ cho Thiên An AD và cái kết