Faker nhường cho Deft giết Crown | Box Box múa lửa với Leesin - Khi Cao Thủ Stream có gì Hot #155