Thấy bố ôm di ảnh mẹ khóc con trai 7 tuổi liền nói mẹ chưa chết đâu