Giống bo sieu thịt cop phen ba tri ben tre tu van, huong dan cach chon và mua bò BSTY Phúc Nhân 016

BBB