Đúng là giống chó săn, bé tý mà hổ báo vãi =)) - clip hai