Proxy Singed xem là nghiện #24 : Chỉ vì tôi mà làm họ phải cãi nhau ''Đúng Sai Khó Phân Định''