Lộ bằng chứng dàn xếp kết quả thi đấu ngày mai RF vs YG | YG cái gai trong mắt của GARENA