Mỹ tâm quậy tung trời cùng FC ở Offline MTV 02.12.11