Sự thật sau vụ GAM Sergh gia nhập ROG Friends | Âm mưu của HLV Tinikun | Hưng Hại Não